Blå åtrå

Författare
Peter Gissy
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Orda 2014 Sverige 978-91-7497-045-6
Tre böcker 2002 Sverige, Göteborg, Danmark 261 sidor. 18 cm
Rabén Prisma, Scandbook 1998 Sverige, Stockholm, Falun 261 sidor. 24 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan