Blå stjärnan

Författare
Jan Guillou
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Piratförlaget 2018 Sverige 479 sidor 17.7 cm 978-91-642-0599-5
Pocketförlaget 2016 Sverige, Stockholm, Danmark 479 sidor. 18 cm 978-91-7579-170-8
Piratförlaget 2016 Sverige, Stockholm, Danmark 479 sidor. 21 cm 978-91-642-0485-1
BTJ, i samarbete med Piratförlaget, BTJ, BTJ, BTJ 2016 Sverige, Lund, Lund, Farsta, Farsta 307 sidor 23 cm 978-91-7541-296-2
BTJ, i samarbete med Piratförlaget, BTJ, BTJ, BTJ 2016 Sverige, Lund, Lund, Farsta, Farsta 355 sidor 23 cm 978-91-7541-297-9
Piratförlaget 2015 Sverige, Stockholm, Finland 479 sidor. 22 cm 978-91-642-0455-4
Piratförlaget nnnn 978-91-642-4265-5