Blåskatarr

Författare
Per Åke Örsten
(Per Åke Örsten teckningar: Ulla-Monica Lindberg ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren, Studentlitt. 1976 Sverige, Stockholm, Lund 94 sidor. ill. 20 cm