Blåstrumpor finns dom? - en analys av Moderata kvinnoförbundet i syfte att undersöka huruvida deras åsikter kan sägas utgöra konservativ feminism

Författare
Katarina Olsson
(Författare: Katarina Olsson handledare: Fredrika Lagergren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statsvetenskapliga institutionen, Univ. 1997 Sverige, Göteborg 40 sidor.