Blad ur Nykarleby historia

Författare
Carl von Bonsdorff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1887 Finland, Helsingfors