Blad ur Släktbok för adliga ätten Drakenberg n:r 313

Författare
Erik Falk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1949 Sverige, s.l