Bland täppor och bruksfolk - om människor och odlingar på Tumba pappersbruk

Författare
Yliali Asp
(Yliali Asp & Ylva Holmberg Jansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tumba bruksmuseum 2007 Sverige, Tumba 39 sidor. ill.