Blekinge – det första byggda örlogsskeppet i Karlskrona

Författare
Jim Hansson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens maritima museer 2018 Sverige
Sjöhistorska museet 2018 Sverige, Stockholm 44 sidor. ill.