Blickpunkt hotell och restaurang - texter i svenska för hotell- och restaurangprogrammet

Författare
Eva Hedencrona
(Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Kristianstads boktr. 2007 Sverige, Malmö, Kristianstad 96 sidor. färgill. 978-91-40-64692-7