Bliva ingen - prosa

Författare
Mirjam Tuominen
(Mirjam Tuominen med ett efterord av Anna Sjöberg.)
Genre
Novell, Noveller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eskaton, Holmbergs 2018 Sverige, Malmö, Malmö 175 sidor 17 cm 978-91-984001-9-9
Lantbruksförb:s tidskr.-ab Seelig 1949 Sverige, Stockholm 153,(1) sidor.
Söderström, Östra Nyland 1949 Finland, Helsingfors, Lovisa 155 sidor.