Blixars och Blixencronors ättare-tal. Upsatt af Jon. Bång. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckerit 1745

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1745 Sverige, Stockholm [04] sidor. 2:o.