Avfällingen - historisk roman Blodbadet i Wielun

Författare
Jon Olof Åberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige 1926 Sverige, Göteborg 89, 133 sidor.
Askerberg 1884 Sverige, Stockholm 110 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan