Blodsband

Författare
Edvard Fenvik
(Edvard Fenvik.)
Genre
Deckare, Romaner, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lind & Co, Scandbook AB 2020 Sverige, Stockholm, Falun 413 sidor 22 cm 978-91-7861-550-6
Lind & Co Förlag nnnn 978-91-7903-260-9