Blodsband - roman

Författare
Gösta Kallner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1945 Sverige, Stockholm 272 sidor.