Blodsband - förflutenhetens röster

Författare
(Red.: Lars Kromsten.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindö förlag 2016 Sverige, Göteborg, Lettland 226 sidor. ill. 24 cm 978-91-639-1074-6