Blodsugarna - roman

Författare
Håkan Jaensson
(Håkan Jaensson och Arne Norlin.)
Genre
Satir, Skräck, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonniers graf. 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 206 sidor. 20 cm