Blommor i Sverige - våra vanligaste vilda arter indelade efter färg

Har du svårt att hitta i en traditionell flora?Blommor i Sverige är en praktfull, kunskapsrik och lättillgänglig bok om 200 av våra vanligaste blommor, där arterna är ordnade efter sina blommors färg. Boken beskriver blommorna på ett lättfattligt språk och med stora detaljerade akvareller och den innehåller även underhållande kulturhistoria. Visste du till exempel att vi i Sverige försökt framställa både kaffesurrogat och gummi av maskrosor?Blommor i Sverige ... har en enkel uppbyggnad där blommorna är indelade efter färg. är skriven på ett enkelt språk. beskriver med vackra akvareller hur blommorna ser ut. visar på vad du ska titta på för att skilja snarlika arter åt. förklarar varför en blomma heter som den heter.

Författare
Lars-Åke Janzon
(Lars-Åke Janzon och Bo Mossberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier Fakta 2020 Sverige, Stockholm 414 sidor illustrationer 24 cm 978-91-7887-102-5
Bonnier Fakta 2020 Sverige 414 sidor illustrationer 978-91-7887-210-7
Bonnier fakta 2009 Sverige, Stockholm, Kina 414 sidor. ill. 24 cm 978-91-7424-007-8