Blomsterhuset

Författare
Signe Aspelin
(Ritad av Rie Cramer verser av Signe Aspelin)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eliassons konstförlag 192? Sverige, Stockholm [23] sidor. : ill.