Blot-Sven. Sorgspel af Ling

Författare
Per Henrik Ling
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Nestius 1824 Sverige, Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1824 [6] , 148 sidor. 8:o.