Bockning - riktning - Elevexemplar, Arbetsinstruktioner

Författare
Karl-Gustav Lind, 1930-
(Utg. av Sveriges verkstadsförening.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verkstädernas förl., Civiltr. 1966 Seychellerna, Stockholm, Köping (120) sidor. Ill.