Boende och livsmiljö för personer med psykisk ohälsa - En forskningsrapport om stödinsatser, samarbete över förvaltningsgränser och bostadsförsörjning

Författare
Ebba Högström
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blekinge Tekniska Högskola 2021 Sverige, Karlskrona 43