Bohuslän 2000, Föremål och dokumentation - årsbok

Författare
(Redaktion: Viveka Overland och Marlene Engelbrektsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohusläns museum, Risbergs tr. 2000 Sverige, Uddevalla, Uddevalla 159 sidor. ill. (vissa i färg)