Bohuslän 2003, Fisk! - årsbok

Författare
(Redaktion: Viveka Overland, Lina Carlsson och Peter Möller.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns museum 2003 Sverige, Uddevalla 192 sidor. ill. (vissa i färg)