Bohuslän - ett gränslands historia

Författare
Carl Cullberg
(Carl Cullberg bild och redigering: Kjerstin Cullberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohusläns museum, Risbergs tr. 1993 Sverige, Uddevalla, Uddevalla 127 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 22 cm