Bokbranschen 1987-89 : branschrapport

Författare
Åke Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergman-publikation 1990 Sverige, Smedjebacken [5] sidor., sidor. 8-58 : huvudsakligen tab. 30 cm