Boken och svärdet - historisk roman från Sveriges medeltid

Författare
Carl August Cederborg
(C. Aug. Cederborg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige 1952 Sverige, Göteborg 322 sidor.
Västra Sverige 1932 Sverige, Göteborg 322 sidor.