Boken om Hjälmaren

Möt människor, miljö, historia och kultur runt Hjälmaren. Med Boken om Hjälmaren får du en spännande insikt om hur samspelet med sjön genom alla tider har präglat människorna och bygden. Boken berättar i ord och bild om den största sjösänkningen i dåtidens Europa, värdshusvärden på Vinön, om hur korna vårdar miljön vid Rynningeviken och mycket mer.

Författare
Helena Karlsson
(Text: Helena Karlsson & Erik Winnfors foto: Jan-Peter Lahall.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ohlson & Winnfors, Fälth & Hässler 2005 Sverige, Örebro, Värnamo [2], 139 sidor. färgill. 22 cm