Boken om IT-arkitektur

Författare
(Daniel Akenine ... m. fl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hoi, Bulls Graphics 2014 Sverige, Helsingborg, Halmstad 304 sidor. ill. 25 cm 978-91-7557-953-5