Boken om Nordens geografi, Arbetsbok

Författare
Göran Tengnäs
(Göran Tengnäs illustrationer: Per-Anders Nilsson, Göran Tengnäs, Stefan Gustafsson, Mona Balldin.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tengnäs läromedel 2017 Sverige, Falkenberg 40 sidor illustrationer 30 cm 978-91-88115-15-7