Boken om Trönbyn i Trönö socken

Författare
Birgit Lundgren
(Text: Birgit Lundgren, Edit Holmqvist, Marie Sundberg.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trönö hembygdsförening, Bok och tryck AB 2021 Sverige, Trönödal, Bollnäs 332 sidor illustrationer, kartor 30 cm 978-91-981211-9-3