Boken om basakatamissionen

Författare
(Missionärer; red.: Arvid Svärd.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B.-M:s bokf. 1935 Sverige, Stockholm 175 sidor.