Bokföring för lantbruk, Handledning till övningsdiskett LDBOK : gårdsdatorövningar till bokföring för lantbruk

Författare
K. Olov Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT 1986 Sverige, Stockholm 163 sidor. 30 cm 91-36-02003-6