Bokföringsmässig deklaration för lantbruk

Författare
K. Olov Andersson
(K. Olov Andersson och Folke Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Malmö 154 sidor.