Bokfilmen om vår egen tid - allt detta har hänt

Författare
(Samlat under redaktion av Christer Topelius medverkande: Célie Brunius ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jubileumsreportage, Kulturhistoriska förl., Kristallförl. (distr.), Beyrond 1984 Sverige, Malmö, Göteborg, Malmö [Ca 1080] sidor. ill. 31 cm
Jubileumsreportage, Kulturhistoriska förl., Beyrond 1982 Sverige, Malmö, Göteborg, Malmö [Ca 1060] sidor. ill. 31 cm
Jubileumsreportage, Kulturhistoriska förl., Beyrond 1982-1983 Sverige, Malmö, Göteborg, Malmö [Ca 1070] sidor. ill. 31 cm
Jubileumsreportage 1975-1978 Sverige, Malmö [Ca 1000] sidor. o. anteckningss. : ill. 31 cm
Jubileumsreportage 1978-1980 Sverige, Malmö 2 vol. (ca 1000 sidor. o. anteckningss.) : ill. 31 cm
Jubileumsreportage 1978-1979 Sverige, Malmö [Ca 1000] sidor. o. anteckningss. : ill. 31 cm
Jubileumsreportage 1978 Sverige, Malmö 2 vol. (ca 1000 sidor. o. anteckningss.) : ill. 31 cm
Jubileumsreportage, Kulturhistoriska förl., Beyrond 1978-1981 Sverige, Malmö, Göteborg, Malmö [Ca 1050] sidor. ill. 31 cm
Jubileumsreportage 1975-1977 Sverige, Malmö [Ca 1000] sidor. o. anteckningss. : ill. 31 cm
Jubileumsreportage 1969 Sverige, Malmö [848] sidor. & ant.-s. : ill.
Jubileumsreportage 1969-70 Sverige, Malmö [941] sidor. & ant.-s. : ill.
Jubileumsreportage 1968 Sverige, Malmö [820] sidor. & ant.-s. : ill.
Jubileumsreportage 1967 Sverige, Malmö [801] sidor. & ant.-s. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan