Bollar och betsel - texter

Författare
(Sammanställda av Anne-Marie Bryntse, Anita Palmkvist, Lena Kåreland.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Skogs grafiska 1999 Sverige, Malmö, Malmö 32 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 25 cm