Bollerups borg - utvändiga putsarbeten - antikvarisk kontroll, 2006, Bollerup socken, Tomelilla kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
(Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 2006 Sverige, Kristianstad 13 sidor. : ill.