Bolonski Psaltir - Psalterium Bononiense : Bălgarski knižoven pametnik ot 13. vek

Originaltitel
Bibeln
Författare
(Fototipno izd. s uvod i beležki ot Ivan Dujčev)
Språk
Fornkyrkslaviska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 Bulgarien xxxv, 530 sidor. : huvudsakligen faks.