Bomärken på Åland

Författare
Göran Dahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ålands Folkminnesförbund 1994 Finland, Mariehamn 574 sidor. : ill. 951-95220-6-9