Bonaderna från Skog och Överhogdal och andra medeltida väggbeklädnader - The Skog and Överhogdal wall-hangings and other medieval wall textiles

Författare
Anne Marie Franzén
(Anne Marie Franzén, Margareta Nockert.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad., Almqvist & Wiksell International distributör, Bohusläningen 1992 Sverige, Stockholm, Uddevalla 131 sidor. ill. (vissa i färg) 29 cm