Bong đen ta nguyêt

Författare
Truong An Hô
(Hô Truong An.)
Språk
Vietnamesiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Minh Văn 1995 USA, Falls Church, Va 261 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan