Bonniers - en mediefamilj, Å&Å-drömfabriken : från fiction till fakta 1906-1990

I och med förvärvet 1929 av Åhlén & Åkerlund blev Bonniers, redan ledande på den svenska bokmarknaden, också dominerande på tidskriftsmarknaden. Under så gott som hela förra seklet stod veckopressen under ständig debatt och blev föremål för en fortlöpande anpassning till förändrade samhällsstrukturer. Familjetidningar som Vecko-Journalen, den ungdomligare Vecko-Revyn och den folkliga Året Runt, damtidningar som Husmodern och Damernas Värld, bildtidningen Se och specialtidningen Teknikens Värld fick sällskap av tidskrifter inriktade på ett ökat fritidsintresse – Allt i Hemmet, Allt om mat, Vi Föräldrar – och hamnade så småningom helt i skuggan av affärstidningarna – Veckans affärer och Dagens Industri. Samtidigt upplevde serietidningarna en kort men intensiv storhetstid med Fantomen som ledande titel. Dragkampen mellan Fib-Aktuellt och Lektyr om ”folkporrens” lukrativa marknad inte att förglömma.

Denna den tredje volymen i en serie studier av Bonnierföretagens verksamhet belyser just utvecklingen av tidskriftsverksamheten från ren underhållning till dagsaktuell faktaförmedling. Mats Larsson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och knuten till EHF, Institutet för Ekonomisk-Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm, har analyserat upplageutveckling och den inre verksamheten vid förlaget. Förändringen av sviktande tidskrifter, starten av nya, förlagsledningens och redaktionernas ansträngningar att vidmakthålla läsekretsens intresse ges en allsidig belysning. Det är historien om en drömfabriks expansion och gradvisa koncentration, specialisering och internationalisering.

Serien Bonniers – en mediefamilj omfattar sedan tidigare Staffan Sundin Konsolidering och expansion 1930-1954 som behandlar bokförlaget och Dagens Nyheter under de oroliga åren kring andra världskriget samt Mats Larsson Förlag, konglomerat och mediekoncern 1953-1990, som analyserar koncernens industriella fas.

Författare
Mats Larsson
(Mats Larsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögsk. i Stockholm (EHF cop. 2003 Sverige, Stockholm, Norge x, 373 sidor. ill. 25 cm