Boplatser och ett 1700-talstorp vid Söderlänna äng - Södermanland, Länna socken, Byringe 7:41 : arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
(Cecilia Grusmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Hägersten 20 sidor. ill.