Boplatslämningar från sten- och järnålder i Stora Uppåkra 12:2 - Skåne, Uppåkra socken, Uppåkra 12:2, Staffantorps kommun

Författare
Katalin Schmidt Sabo
(Katalin Schmidt Sabo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2005 Sverige, Lund 18 sidor.