Borås reningsverk - intensivundersökning 11-17 april 1983 : redovisning av bas- och metallprogrammen

Författare
Christer Berg
(Christer Berg och Jan Erik Lind.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk, Svenska vatten- och avloppsverksfören. 1985 Sverige, Solna, Stockholm 73 sidor.