Borås - intervjuundersökning om läs- och biblioteksvanor utförd i Borås kommun

Författare
(Inger Algård...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1987 Sverige, Borås 33 sidor. : ill.