Doktor Martin Luthers bordsamtal eller Colloquia

Originaltitel
Tischreden. Urval
Författare
Martin Luther
(I urval utg. och öfvrs. af O. Arv. Stridsberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1901 Sverige, Stockholm 139 sidor.
Geber 1901 Sverige, Stockholm 139 sidor.
H. Geber 1887 Sverige, Stockholm 143 sidor.