Borgerliga sigill - En axplockning från handlingar i Malmö stadsarkiv. Översikt och teckningar

Författare
Einar Henrik Bager
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Sverige, Stockholm