Borgerlige noveller

Författare
Hans Kirk
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1958 Danmark, København 100 sidor.