Borgholms slott under de sista trehundra åren

Författare
Ernst Areen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1927 Sverige, Borgholm ill.
Ölands kulturminnesförenings förl 1926 Sverige, Borgholm (4),46,(1)s