Borgmästare Eric Kyhlmans berättelse om sin tjänstetid i Sigtuna

Författare
Erik Kyhlman
(Utg. av Sven Ulric Palme)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1937 Sverige, Stockholm 45,(1)s